THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tấm keo đèn S-20 của đèn Mushipon

Tấm keo đèn S-20 của đèn Mushipon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tấm keo bắt côn trùng dùng cho đèn Mushipon MPX-2000

- Dùng cho đèn keo dính MPX2000/ MP2000M/ MPP1000M.

- Hạn sử dụng: Chưa mở ra có thể sử dụng trong 5 năm; mở ra rồi có thể giữ trong 2 năm.
- Một hộp gồm 05 tấm keo.
 

KEO DINH S20